akomm
Facilitering - Lisbeth 746x380

Arbejdsmarkedsrettet

Kommunikation &

Strategi


akomm hjælper små og mellemstore virksomheder med strategisk kommunikation, herunder fortælling af den gode historie om virksomhedens arbejde med fx ansvarlighed og bæredygtighed. Kommunikation er vigtig både internt og eksternt for at sikre tilfredse kunder og samarbejdspartnere, stolte og tilfredse medarbejdere. Dermed skaber arbejdslivet mening for den enkelte medarbejder, virksomheden forbedrer sin profil og tiltrækker nye medarbejdere og kunder - og forretningen bliver styrket.Vi tilbyder ydelser indenfor følgende områder: 

Et samarbejde med akomm kan tilføre virksomheden værdi i form af:


 • Øget fokus på bæredygtighed og ansvarlighed
 • Awareness
 • Stærke og nye kunde- og samarbejdsrelationer
 • Tilfredse og stolte medarbejdere + øget medarbejdertrivsel
 • Styrket employer branding

Tilmeld dig nyhedsbreve og informationer om tilbud mv.:

STRATEGISK KOMMUNIKATION


akomm hjælper med at udvikle og udarbejde strategier og politikker - og målrettet arbejde med en strategiproces, få strategien (færdig)udviklet, skrevet ned og implementeret i jeres organisation – det vil sige hele processen fra strategi til handling.


akomm sikrer, at jeres medarbejdere bliver inddraget aktivt i det strategiske arbejde – og at vi når i mål. 


Det kan fx udmønte sig i jeres arbejde med:

 • Bæredygtighed
 • Social ansvarlighed
 • Mental sundhed
 • Sexisme
 • Stresshåndtering.CORPORATE STORYTELLINGakomm hjælper med at finde, fremhæve og fortælle den gode historie i jeres virksomhed. Det kan både være målrettet eksternt til eksisterende og potentielle kunder og samarbejdspartnere og internt til medarbejderne og som led i Employer Branding.  


De gode historier kan bl.a. fremhæves gennem jeres Nyhedsbreve, Linkedin, hjemmeside, salgsmaterialer samt gennem fondsansøgninger og licitationer. 


Det kan fx udmønte sig i fortællingen om:

 • Gode resultater
 • Nye eller afsluttede projekter
 • Nye samarbejder
 • Dagligdagen
 • Strategier og værdier
 • Virksomhedens sociale ansvar.


FNs VERDENSMÅLakomm hjælper med at finde de rette ansvarlige og bæredygtige løsninger inden for #8 + # 17 til jeres virksomhed, få dem implementeret i jeres formål/vision, videre i organisationen og dernæst formidlet ud via de rette kommunikationskanaler. 


Ønsker jeres virksomhed at styrke jeres arbejde med FNs verdensmål?


Det kan fx udmønte sig i jeres arbejde med: 

 • Social ansvarlighed og menneskeligt potentiale som en del af Verdensmål 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst"
 • Partnere inden for andre områder end jeres eget som en del af Verdensmål 17 "Partnerskaber for handling".