FN's Verdensmål

FN's Verdensmål

akomm hjælper med at finde de rette ansvarlige og bæredygtige løsninger inden for #8 + #17 til jeres virksomhed, få dem implementeret i jeres formål/vision, videre i organisationen og dernæst formidlet ud via de rette kommunikationskanaler. Ønsker jeres virksomhed at styrke jeres arbejde med FNs verdensmål?


Det kan fx udmønte sig i arbejdet med:

  • Social ansvarlighed og menneskeligt potentiale, som en del af Verdensmål 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst"
  • Partnere inden for andre områder end jeres eget, som en del af Verdensmål 17 "Partnerskaber for handling".Hvorfor er det vigtigt at arbejde med FN’s Verdensmål?

Det er vigtigt at drive ansvarlig virksomhed for at fremtidssikre din virksomheds forretningsmuligheder. Det har afgørende betydning at ansvarlighed integreres i virksomhedens vision og formål (corporate governance) og videre i det operationelle niveau. Når det er på plads, kan kommunikationsstrategien udrulles: Hvordan arbejder I med at drive ansvarlig virksomhed? Hvilke dilemmaer møder I? Der er høj værdi i at gå forrest og få de gode historier fortalt - som andre virksomheder kan se sig selv i og implementere på deres måde.


FN’s Verdensmål kan fx udmønte sig i virksomhedens arbejde med ansvarlighed eller bæredygtighed. Det kan være, at din virksomhed ønsker at hjælpe udsatte borgere. Eller det kan være, at I ønsker at (videre)udvikle partnerskaber og nye samarbejder på tværs af sektorer og brancher for at sikre handling og innovation.Jeg har gennem de seneste 10 år hjulpet små og mellemstore virksomheder (SMV)

i deres arbejde med social ansvarlighed, bl.a. ved at integrere og opkvalificere udsatte borgere på arbejdspladsen i tæt samarbejde mellem virksomheden og kommune.


Virksomhederne opnår:

 • vækst på den sociale bundlinje
 • branding
 • stolte og tilfredse medarbejdere
 • ... og dermed også vækst på den økonomiske bundlinje.Et samarbejde med akomm kunne se således ud:

 • Indledningsvist sætter jeg mig grundigt ind i virksomhedens visioner, værdier og eksisterende indsatser, politikker og strategier – og dykker ned i, hvilke indsatser virksomheden allerede arbejder med inden for FN’s Verdensmålene # 8 + #17
 • Jeg mødes med ledelsen og evt. enkelte nøglemedarbejdere og faciliterer en proces, hvor vi præciserer og aftaler den rette (videre)udvikling omkring et eller flere valgte Verdensmål
 • Sammen fastlægger vi en proces ift. hvordan indsatsen udfoldes og eksekveres i organisationen – og hvilke samarbejdspartnere der skal tages kontakt til og inviteres med i arbejdet
 • Jeg inddrager medarbejderne aktivt i implementeringen og sikrer motivation og medarbejdernes buy-in i indsatsen.Kontakt akomm for yderligere information 

info@akomm.dk eller tlf. +45 22 43 40 66