Om os

Om akomm

akomm er et kommunikations-bureau med speciale i strategisk kommunikation, grundlagt i 2010 af Pernille Sederberg.


Ideen til at starte akomm fik jeg, fordi jeg havde et stort ønske om at kombinere mine faglige kvalifikationer og viden - særligt inden for kommunikation – med mine praktiske erfaringer fra mange forskellige virksomheder.


Jeg har altid brændt for at fortælle den gode historie – og min erfaring fortæller mig, at der er virkelig mange historier derude, der bare venter på at blive fortalt – og det vil jeg gerne hjælpe med.Hvilken værdi giver det virksomheden at samarbejde med akomm?

Først og fremmest sikrer jeg, at vi kommer i mål med vores planlagte arbejde. Derudover sikrer jeg at virksomheden går fra ”snak til handling” – og fra ”strategi til handling”.


Det kan være, at jeres virksomhed længe har talt om en ny strategi, politik eller indsats – men I har intet på skrift, og der er ingen handling sat i gang. Her går jeg ind og faciliterer processen i samarbejde med jer, (færdig)udvikler strategien og sikrer implementering i organisationen.


Jeg sikrer, at medarbejderne bliver inddraget aktivt i det strategiske arbejde – og kommunikerer tydeligt om processen undervejs. Hvis det indebærer en forandringsproces, sikrer jeg at processen bliver gennemført og med så lidt modstand som muligt. Derved sikrer jeg, at organisationens vision, mission og værdier bindes sammen med strategier, arbejdsprocesser og handlinger.


På et mere overordnet niveau kan et samarbejde med akomm tilføre virksomheden værdi i form af:

  • Øget fokus på bæredygtighed og ansvarlighed
  • Awareness
  • Stærke kunde- og samarbejdsrelationer
  • Tilfredse og stolte medarbejdere, øget medarbejdertrivsel
  • Styrket employer branding
  • Nye kunder


Med andre ord - et samarbejde med akomm sikrer fremtidens forretningsmuligheder.


Bæredygtighed og ansvarlighed er afgørende faktorer for fremtiden: Den enkelte forbruger og kunde går i højere grad efter bæredygtige og ansvarlige løsninger – og de foretager deres valg af produkt og leverandør ud fra den dagsorden. Samtidig vælger flere mennesker job og arbejdsplads ud fra virksomhedens bæredygtige profil – og særligt unge efterspørger ”purpose”, når de søger job.Hvordan er samarbejdet med mig?

Jeg giver professionel sparring og rådgivning og udfører opgaver som projektleder, koordinator eller konsulent. Min stil er ”nede på jorden”, tillidsskabende, empatisk – og med gennemsigtighed, integritet, situationsfornemmelse samt forståelse for virksomhedens behov og interesser. Jeg taler og skriver i et sprog, der er til at forstå – og jeg stiller krav til mine kunder og mig selv for at sikre kundetilfredshed og leverance af høj kvalitet.


En af mine væsentlige styrker er relationsdannelse og jeg kan på mine kunders vegne planlægge og facilitere netværk, temadage, workshops mv. – og dermed styrke virksomhedens samarbejde og relationer til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere mv.Mit arbejdskoncept

Jeg starter altid et samarbejde med en forventningsafstemning, så vi sikrer os fra start af at vi arbejder i den rigtige retning og mod et konkret mål. Jeg følger løbende op og evaluerer ift. aftaler og mål for hele tiden at forfine og optimere samarbejdet og resultaterne. Jeg har en kvalitativ tilgang og spørger nysgerrigt ind til virksomhedens visioner, strategier, løsninger, partnerskaber og resultater - og derved får jeg det unikke frem ved den enkelte virksomhed. For at sikre læring til alle parter afslutter jeg ethvert forløb med at evaluere:

  • Hvad var godt?
  • Hvad var mindre godt?
  • Hvad har vi lært?


Jeg er medlem af flere faglige netværk, har en stor kontaktflade, trækker på samarbejdspartnere med særlige ekspertiser, hvis en opgave kræver det - og samarbejder gerne i form af partnerskaber eller andre aftaler.


Jeg trækker på kvalifikationer, viden og erfaringer fra uddannelser i Kommunikation (cand. comm.) og Arbejds- og Organisationspsykologi, tidligere ansættelser i bl.a. Dansk Industri, større kommuner (Frederiksberg, Hillerød og Helsingør), CLAVIS sprog & kompetence, Reva Trollesbro og Center for Arbejdsfastholdelse – samt erfaringer indhentet fra rådgivning og sparring til mange private og offentlige virksomheder med primær kontakt til ledelse og HR.Kontakt Pernille Sederberg for et uforpligtende møde:  

pernille@akomm.dk eller tlf. +45 22 43 40 66LinkedIn profiler:

akomm: https://www.linkedin.com/company/akommdk

Pernille Sederberg: https://www.linkedin.com/in/pernillesederbergakomms privatlivs-politik