Referencer

Referencer

"Pernille var utrolig aktiv, dedikeret og målrettet i vores fælles projekt om at udarbejde informationsmateriale til jobcentrenes frontpersonale. Hun havde mange gode ideer og fik hurtigt omsat disse til handling.


Pernilles særlige styrker er, at hun kender til alle relevante regler på beskæftigelsesområdet og at hun er i stand til at kommunikere dem på modtagernes præmisser. Pernille fastholder folks opmærksomhed, når hun kommunikerer og deler gerne ud af sit netværk og gode energi. Jeg ser frem til mere samarbejde i fremtiden."


Beate Bruss,

Recruitment Consultant,

Workindenmark East


Eksempler på opgaver løst af akomm


Rådgivning & strategi

Udvikling af strategier for kommunikation af virksomhedens værdier og ydelser. Konsulentbistand og rådgivning i forbindelse med udvikling af virksomhed som anden aktør på beskæftigelsesområdet. Faglig feedback på tilbudsmateriale jf. kravspecifikationer. Vejledning om udbudsprocesser. Udarbejdelse af tilbudsmaterialer på baggrund af kundens erfaringer og metoder, der virker. Inddragelse af medarbejdere og ledelse, bl.a. ved interview af nøglepersoner. Udvikling af samarbejde mellem anden aktør og private virksomheder. Bl.a. i forbindelse med udbud vedr. indsatsklare borgere, herunder afklaring og arbejdsprøvning, sygedagpengeforløb, både nysygemeldte og længerevarende sygemeldte, unge, jobklare borgere (dagpenge/kontanthjælpsmodtagere).Ansøgninger til puljer og fonde mv.

Udvikling af nye projekter og initiativer, fx som led i forretningsudvikling. Metodeudvikling og særlige indsatser for fx. organisationer og foreninger. Udfærdigelse af ansøgningsmateriale og tovholder på ansøgningsprocessen.Skriftligt materiale til salg mv.

Udarbejdelse af tekst til hjemmesider, herunder beskrivelse af kerneydelser og forretningsstrategier. Informationsmateriale til Jobcentre vedr. udlændinge og beskæftigelsesindsatsen. Udarbejdelse af fx personalehåndbog om interne arbejdsgange til medarbejderne for at tydeliggøre og kvalificere indsatserne. Udkast til samarbejdsaftale mellem kommune og anden aktør på sygedagpengeområdet med udvikling af flere typer tværfaglige samarbejdsscenarier og dermed flere prisniveauer.Mentor & Sparring

Sparring i forhold til forretningsudvikling, personlige valg, kompetenceudvikling mv. Faglig sparring til beskæftigesles- og sociale mentorer.

Kunder er bl.a. ledere.akomm trækker på kvalifikationer og erfaringer fra tidligere ansættelser i bl.a. kommuner, arbejdsgiverorganisation og revalideringsinstitutioner, som konsulent, rådgiver og projektleder.

 

Se evt. min LinkedIn-profil for yderligere information:

dk.linkedin.com/in/pernillesederberg


Kontakt Pernille Sederberg for yderligere information på mail: 

pernille@akomm.dk eller tlf. +45 22 43 40 66