Strategisk kommunikation

Strategisk Kommunikation

akomm hjælper jeres virksomhed med at udvikle og udarbejde strategier og politikker - og målrettet arbejde med en strategiproces, få strategien (færdig)udviklet, skrevet ned og implementeret i organisationen – det vil sige hele processen fra strategi til handling. akomm sikrer, at jeres medarbejdere bliver inddraget aktivt i det strategiske arbejde – og at vi når i mål.


Det kan fx udmønte sig i arbejdet med:

  • Bæredygtighed
  • Social ansvarlighed
  • Sexisme
  • Mental sundhed
  • StresshåndteringHvorfor er det vigtigt at arbejde med strategisk kommunikation?

Strategisk kommunikation er vigtigt for at kunne kommunikere præcist dét, man vil – til dem man har tiltænkt budskabet. Det kan fx være helt overordnede mål, så som at tiltrække flere kunder, få et bedre renommé eller gå forrest på en indsats, der kan inspirere andre til at gøre noget tilsvarende.


For at kommunikation skal være strategisk og en forretningsmæssig gevinst for virksomheden, er det vigtigt at tage stilling til følgende spørgsmål:

 • Hvad er formålet med kommunikationen?
 • Hvem skal det fortælles til – hvem er målgruppen?
 • Hvad er konteksten?
 • Hvad er budskabet?
 • Hvilken platform/medie skal det formidles på/gennem?
 • Hvad er effekten?


Det kan fx være at din virksomhed længe har talt om at lave en sexisme-politik eller en trivselspolitik, men I har intet på skrift endnu – og I sidder lidt fast i, hvordan I skal komme videre i processen. Eller det kan være, at I gerne vil arbejde strategisk med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling eller længe har gjort noget godt for at få udsatte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job, men det har aldrig været en del af virksomhedens strategi – og det vil I gerne have nu som led i jeres forretningsudviklingJeg har gennem de seneste 10 år hjulpet små og mellemstore virksomheder (SMV) med strategisk kommunikation

Bl.a. for Dansk Befordrings Center, hvor jeg har udviklet strategi for ny indsats, skrevet tekst til hjemmeside og virksomhedens Linkedin, herunder løbende nyheder og updates, salgsmateriale målrettet udvalgte kundesegmenter samt præsentationer til kundemøder.


Virksomhederne opnår:

 • awareness
 • handling
 • styrket forretning
 • Styrkede samarbejder
 • Nye kunder.Et samarbejde med akomm kunne se således ud:

 • Indledningsvist sætter jeg mig grundigt ind i virksomhedens visioner, værdier, eksisterende politikker og strategier samt den eksterne kommunikation
 • Jeg mødes med ledelsen og evt. enkelte nøglemedarbejdere og faciliterer en proces, hvor strategien/politikken bliver færdigudviklet og nedskrevet
 • Vi aftaler sammen, hvorledes strategien foldes ud i organisationen
 • Jeg inddrager medarbejderne aktivt i implementeringen og sikrer motivation og medarbejdernes buy-in i forandringsprocessen - og så lidt modstand som muligt.Kontakt akomm for yderligere information 

info@akomm.dk eller tlf. +45 22 43 40 66